Austria

Impressum

[Home]
[Austria]

Austria Locals

1925 - 1927

Kesselfall Alpenhaus / Moserboden

1925 Kesselfall Alpenhaus Moserboden Zuschlag-Marke Zell a. See perf. 9

Austria 1925 Moserboden 5 gr blue perf 9

5 gr. ultramarine

Austria 1925 Kesselfall 5 gr green perf 9

5 gr. green

1927 Kesselfall Alpenhaus Moserboden Zuschlag-Marke Zell a. See perf. 10˝

Wanted

5 gr. ultramarine

Austria 1927 Moserboden 5 gr red perf 10

5 gr. carmine

 

Wanted

5 gr. green