Oelsnitz

Impressum

[Home]
[Germany]

Privatpost Oelsnitz / Vogtland

 1891

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 5 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 5 Pf schwarz

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 10 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 10 Pf grün

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 20 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 20 Pf blau

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 40 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 40 Pf hellbraun

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 50 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 50 Pf grau

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 60 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 60 Pf karmin

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 80 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 80 Pf violett

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 100 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 100 Pf orange

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 5 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 5 Pf gest. schwarz

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 10 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 10 Pf gest. grün

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 20 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 20 Pf gest. blau

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 40 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 40 Pf gest. hellbraun

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 50 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 50 Pf gest. grau

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 60 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 60 Pf gest. karmin

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 80 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 80 Pf gest. violett

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick gest 100 Pf

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick 100 Pf gest. orange

Oelsnitz Express-Packet-Beförderung Moritz Dick proof 10 Pf

Probedruck 10 Pf schwarz